Stránkové hodiny v Klientskom centre v Žiari nad Hronom na úseku dokladov a evidencie v dôsledku súvislosti s krízovou situáciou

Autor: Peter Slašťan, 11.01.2021