Obec

Autor: Peter Slašťan, 20.07.2018

Toto webové sídlo www.kunesov.sk spravuje Obec Kunešov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kunešov

Adresa:
Obec Kunešov
Kunešov č. 1
967 01 Kremnica

IČO:  00320803

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Počet obyvateľov: 211
Rozloha: 2 363 ha
Prvá písomná zmienka: z roku 1342


Starosta: Peter Slašťan, tel: +421 45  6755 185, 0905 668 862

Sekretariát: 
Tel.:
  +421 45 6755 185

E-mail: obeckunesov@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Kunešov  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 

Úradné hodiny: 

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 16:30            počas prázdnin od 7:00 - 15:00 
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 14:00