PRAMEŇ MICHAEL

Autor: Peter Slašťan, Zverejnené: 27.07.2016, Aktualizované: 27.09.2018
 Vážení spoluobčania!
        V našej obci p. Ján Filanda postavil PRAMEŇ MICHAEL pri vodojeme. Prameň je zasvätený patrónovi obce MICHAELOVI. Všetkých Vás k prameňu srdečne pozývam na malú rodinnú prechádzku.  
 
Mária Slašťanová
Starostka obce